Zet je team op 1 – wat is teamcoaching en wat kan het voor jouw team betekenen?

Teamcoaching is het begeleiden van teams bij ontwikkeling en groei. Het gaat hier om procesbegeleiding op het gebied van groepsdynamica. Of in gewoon Nederlands; begeleiding bij het functioneren van het team. Hoe werkt het samen, hoe communiceert het, hoe reageert het op elkaar, is er ruimte voor ieders talent, in hoeverre is het team in staat verantwoordelijkheid te nemen voor haar acties. En in hoeverre is men in staat elkaar aan te spreken op ieders aandeel.

Hierbij gaat het dus niet om de inhoud van het werk wat jullie als team doen, maar om hoe jullie dit gezamenlijk bewerkstelligen.

 

Wat ik veel om me heen zie

Wat ik veel zie gebeuren bij teams waarmee ik werk en teams waar ik onderdeel van uitmaakte is dat mensen werken vanuit vaste rollen, taakomschrijvingen en competentieprofielen. Hierbij stellen ze zich erg afhankelijk op van de organisatie waarin zij werken. Zij hebben het gevoel vast te zitten aan protocollen en voelen zich niet vrij om hun wensen kenbaar te maken. Wensen die maken dat zij kunnen werken vanuit hun talenten en kwaliteiten, zich verder kunnen ontwikkelen en in hun kracht komen te staan.  Rollen, taakomschrijvingen, competentieprofielen en protocollen zouden, naar mijn mening, richtlijnen moeten zijn. Dit zou sturing moeten bieden, in plaats van dat het een star keurslijf is waar mensen zich in gevangen voelen. Dit is echter wel vaak het geval, waardoor mensen op situaties en elkaar reageren vanuit angst, onzekerheid, frustratie, wantrouwen en zelfbescherming.

Angst om zich uit te spreken wanneer zij een andere mening hebben, angst om hun baan te verliezen wanneer zij buiten hun rol stappen. Onzekerheid over of bepaald gedrag wordt geaccepteerd of over het feit of zij goed genoeg worden bevonden. Frustratie over het functioneren van teamgenoten, het management of het beleid. En wanneer men het gevoel heeft deze thema’s niet openlijk te kunnen bespreken, dan komt wantrouwen om de hoek kijken en zal uit zelfbescherming de weg van de minste weerstand worden gekozen.

Hierdoor kan het zijn dat een team vastloopt of zich niet verder ontwikkelt tot haar volle potentie.

 

Hoe zou het anders kunnen

Ik ben van mening dat een team floreert wanneer ieder individu in haar eigen kracht staat, kan werken vanuit zijn/haar talenten en kwaliteiten en echt gezien en gewaardeerd wordt. Dit kan wanneer er een samenwerking is vanuit openheid, eerlijkheid en vertrouwen. Wanneer je elkaars talenten kent en weet hoe je elkaar kunt versterken. Wanneer je het beste in elkaar naar boven kunt halen en kunt vertrouwen op de kracht van het team. Door hier actief de dialoog met elkaar over aan te gaan ontstaat het vertrouwen en de veiligheid om samen de gestelde doelen te behalen en elkaar aan te spreken op deze gedeelde verantwoordelijkheid.

Er ontstaat een energie die ruimte geeft voor groei en het behalen van successen.

 

Wat kan teamcoaching hierin betekenen?

Om dit te bereiken is teamcoaching een erg mooi middel. Tijdens een coachingstraject zal een teamcoach het team sturen en begeleiden in het proces van ontwikkeling en groei doormiddel van interventies. Een interventie of interveniëren is het teruggeven van waargenomen patronen en gedragingen, het bespreekbaar maken van wat er speelt en het aanleren van nieuwe vaardigheden, om zo verandering en groei mogelijk te maken.

 

Het doel van teamcoaching

Teamcoaching heeft dus als doel vastzittende patronen open te breken en ruimte te maken voor dialoog vanuit veiligheid. Het wekt nieuwsgierigheid naar elkaars talenten en kwaliteiten en geeft inzicht hoe je elkaar kunt versteken. Het herstelt het gevoel van vertrouwen en laat nieuwe energie opborrelen om met elkaar aan de slag te gaan om het beste uit het team te halen en te bereiken wat het team zich als doel gesteld heeft. Kortom het zorgt ervoor dat je als team (weer) optimaal kunt functioneren en verder kunt ontwikkelen.

 

Durf jij met jouw team op zoek te gaan naar talent? Neem dan contact met me op voor een vrijblijvende kennismaking!

 

Imke Bertrams
Trainer en Teamcoach
Buro Ooit – Ontdekken, Ontwikkelen en Inzetten van Talent