Werkwijze

Methode

De trainings-coachingsmethode is vraaggestuurd (jouw vraag is het uitgangspunt) en gestuurd door vragen (ik zal jou bevragen om het antwoord op jouw vraag naar boven te krijgen).

Vragen bewegen je tot het onderzoeken van eigen ervaringen en ideeën. Dit brengt een leerproces op gang, wat effectiever is dan kennisoverdracht alleen. De vragen die worden gebruikt zijn bedoeld om een onderzoekend gesprek (dialoog) op gang te brengen, blinde vlekken en vaste denkgewoonten op te sporen en tot nieuwe inzichten en perspectieven te komen. Hierdoor is duurzame groei en verandering mogelijk.

Praktisch
Ervaringsgericht
Vraaggestuurd
Gestuurd door vragen

 

 

Coaching

Coaching is maatwerk!
Daarom vindt er altijd eerst een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek bespreek ik de hulpvraag en geef ik inzicht in het mogelijke traject. Tijdens zo’n traject krijg je de support die jij nodig hebt bij creëren van ‘de beste versie van jezelf’ of ‘het best functionerende team’:

– met de meest passende begeleidingsvorm;
– afgestemd op de situatie en de gestelde doelen;
– werkend met èn aan de unieke talenten en leerpunten.

Je werkt aan de door jou gestelde doelen en ik loop een, vooraf afgesproken, tijd met jou/ het team mee. Als coach begeleid ik het proces en zal ik, waar nodig is, interveniëren.

 

Training

De trainingen van Buro Ooit kenmerken zich door hun praktische karakter. Tijdens een training maken we gebruik van jouw eigen ervaringen, waarbij je wordt gestimuleerd om deze onder de loep te nemen. Daarnaast leer je kritisch te kijken naar je eigen denkwijzen, zodat je kunt ontdekken wie jij bent, waar je voor staat en wat je talenten zijn.

De trainingen worden afgestemd op de behoefte van de deelnemers, maar maken altijd gebruik van de speciaal ontwikkelde methode, die elementen bevat van reeds bewezen technieken uit het Ervaringsleren, de Socrates-methode en NLP.

Gedurende een training reik ik je handvatten aan, om verder te komen en geef ik je tevens de ruimte om je eigen pad te bewandelen. Want ik geloof er heilig in dat mijn pad niet jouw pad is. Ik ga je dan ook niet voor om je de weg te wijzen, maar loop naast je mee op jouw pad.

In mijn trainingen neem ik natuurlijk mijn eigen ervaring uit werk, opleidingen, verblijf in het buitenland en mijn eigen dansschool mee en stel me waar nodig kwetsbaar op door mijn ervaringen met je te delen.