Niets doen is effectiever dan iets doen!

Verdomd moeilijk!
In deze tijd waar we 24/7 aan staan is niets doen ontzettend moeilijk! Dat geldt eigenlijk voor bijna iedereen. En dit geldt helemaal voor die mensen die graag voor andere zorgen, er voor anderen willen zijn en anderen willen helpen. Hulpverleners, docenten, leidinggevenden, trainers en coaches! Maar niets doen is in veel gevallen veel effectiever dan iets doen!

En ook ik vind het verdomd moeilijk! Mijn eerste reactie wanneer ik zie dat een team in moeilijkheden zit of toe is aan een volgende stap is hen helpen. De oplossing aandragen, want vanuit de zijlijn is het zo veel makkelijker om met advies te komen. Maar dit werkt averechts!


LEES OOK – Teamcoaching – de kracht van het niet weten! 
mijn gastblog op Business Women Nederland

Actieve passiviteit
Maar ik weet dat wanneer ik een team begeleid, ik achterover moet gaan zitten. Dat ik moet kijken, luisteren en observeren wat er gebeurt. Maar kijken, luisteren en observeren zijn toch ook activiteiten? Zeker! Ik noem dit actieve passiviteit. Verstillen om iets in beweging te zetten.
Om echt te achterhalen wat er in een team speelt en waar de oorsprong ligt van een bepaald probleem, moet ik het gedrag en de patronen van het team kunnen waarnemen. Dit kan alleen wanneer niet ik, maar juist het team aan het woord is.

Mijn rol als teamcoach is dan het inzichtelijk maken van dit gedrag en de patronen, die men in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Ik zal wanneer ik deze patronen herken dit teruggeven aan het team. Belangrijk is daarbij de vraag of zij dit ook herkennen en zo ja, of dit patroon nog steeds bijdraagt aan wat zij als team willen bereiken. Wanneer het team de patronen gaat herkennen en weet welk gedrag men wil veranderen in dienst van de gestelde doelen, dan is er groei mogelijk.

 

Patronen
Vaak zijn patronen ontstaan met een zeker nut. Het overeind houden van het team toen er te weinig mensen waren, het kunnen functioneren zonder leidinggevende, het genereren van zelfvertrouwen of je kop boven water houden bij te hoge werkdruk. Vaak blijven deze patronen zich voordoen, ook wanneer de situatie is gewijzigd, of wanneer al is gebleken dat dit patroon niet helpend is. Maar omdat het een patroon is, ben je je er vaak niet van bewust dat je dit gedrag inzet.

Een coach die je een spiegel voorhoudt kan dan voor veel inzicht zorgen en maken dat je in staat bent het gedrag te veranderen.

 

Verandering van binnenuit
En wanneer ik als coach de spiegel heb voorgehouden gebeurt er iets magisch! Wanneer mensen namelijk inzicht krijgen in hun eigen gedrag en patronen zijn zij in staat zelf hier verandering in aan te brengen. De oplossing voor het probleem komt dan van binnenuit en is gekoppeld aan een intrinsieke motivatie. Hierdoor zal de verandering niet alleen sneller plaatsvinden maar ook duurzaam zijn. Wat vele malen beter werkt dan wanneer ik als teamcoach vertel wat er anders moet. Hierdoor schieten mensen vaak in de weerstand en stagneert het proces.

Als coach heb ik dus keer op keer de uitdaging om niet heel hard te gaan werken, maar het team tot inzicht te laten komen, waardoor zij zelf aan de slag gaan. want zoals keer op keer gebleken; Niets doen is veel effectiever dan iets doen!

 

Imke Bertrams
Trainer en Teamcoach
Buro Ooit